Mentalnom disciplinom do ličnog i poslovnog razvoja

16. Aprila 2017.
16. Aprila 2017. Marko Marković

Mentalnom disciplinom do ličnog i poslovnog razvoja

Kontrolu nad našom sviješću određuje kvalitet našeg života, kao i našu sposobnost da dostignemo svoj pun potencijal.

Ljudi koji su razvili čvrstu mentalnu disciplinu zarađuju više novca, protežu svoje sposobnosti više od prosjeka, uživaju u višim pozicijama na poslu, više putuju i ostvaruju više korisnih, profesionalnih i ličnih odnosa.

Sa druge strane, oni koji ne mogu kontrolisati svoj način razmišljanja, sabotiraju svoje sposobnosti za fokusirani rad i zdravo razmišljanje. Stoga, oni „oštećuju“ svoj kapacitet zarade, i dok ne uvedu konkretne promjene, ometaju svoj fokus i profesionalni napredak.

Kako je naš unutrašnji monolog najvažniji za našu sposobnost za poslovni uspjeh, važno je da se dodatno analiziraju prednosti poboljšane kontrole uma. Kako misaoni procesi utiču na našu sposobnost da vodimo, tako utiču i na funkcionalne strategije koje razvija stabilan um.

Prednosti poboljšane kontrole uma

Teško je prenaglasiti vrijednost mijenjanja vašeg razmišljanja. Tek kada smo u mogućnosti da filtriramo samoporažavajuće misli (fokusiranje na ono što nije moguće) počinjemo da shvatamo prednosti koje proizlaze iz poboljšane kontrole uma.

U kombinaciji sa pojačanim kreativnošću, svijesti i generisanim potencijalom prihoda, nagrade za pozitivno, uspješno razmišljanje uključuju:

1. Elastičnost. Stabilan um ima veće šanse da transformira beznadežne situacije u izazove koje treba prevazići.

2. Intuicija. Stabilan um je u mogućnosti da filtira svakodnevne psihičke smetnje i vidi dalje od svoje tačke gledišta.

3. Sposobnost učenja. Kontrolisano razmišljanje omogućava učenje iz prošlosti, uspjeha i neuspjeha u neosuđujući produktivan način.

Početak transformacije

Sve promjene u načinu razmišljanja dolaze iz priznanja da moć transformacije vašeg razmišljanja dolazi od vas.

1. Preuzmite odgovornost. Što prije naučite da preuzmete odgovornost za vaše izbore, vaše misli i vaš stav, prije ćete imati život kakav želite.

2. Investirajte sebe u svemu što radite. Često, osjećaj dosade ili negativno razmišljanje odvajaju nas od svakodnevnih obaveza. Kada se odvojimo od svijesti, nadolaze nam misli koje su kontraproduktivne.

Pročitajte: Kako pokrenuti i voditi biznis na pravi način

3. Želite više. Tjerajte sebe da razmišljate šire, da zamislite svoj planove kao nešto veće, kako bi vaši profesionalni ciljevi bili barem jedan korak dalje od onoga što vas čini ugodnim.

4. Učite stalno. Nikada ne budite zadovoljni onim što već znate. Dio razvoja uspješnog razmišljanja podrazumijeva stalno upoznavanje novih ljudi, učenje novih vještina, čitanje nove knjige i komunikacija sa drugima koji mogu da rade stvari koje vi ne možete.

Praksa, ponavljanje i predanost – Nije dovoljno samo da znate kako da razvijete uspješno i zdravo razmišljanje. Znanje je od male koristi ako je bez discipline i nemilosrdne želje da sprovedete to znanje u djelo.

Kako bi se njegovali misaoni procesi koji promovišu uspjeh i dostignuća, morate stalno učiti i razvijati se na isti način na koji sportisti ili muzičari razvijaju svoje sposobnosti.

Na kraju

Istina je da je ljudski um ima ogroman neiskorišten potencijal. Da bi se postigli svoje ciljeve, imperativ je da naučimo kako da iskoristimo ovaj potencijal kako bi imali bolju karijeru i ispunjavajuću ličnu egzistenciju.